Tư vấn luật mua bán nhà đất Kinh nghiệm

Ngày nay giao dịch mua bán nhà đất đang phát triễn mạnh với nhu cầu mua bán nhà đất cao. Để có được giao dịch tốt đẹp dưới đây sẽ Tư vấn luật mua bán nhà đất để  tránh rủi ro khi mua bán nhà đất.

  1. Tư vấn về hình thức hợp đồng luật mua bán nhà đất:
  • Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng luật mua bán nhà đất .
  • Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.
  1. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên luật mua bán nhà đất:
Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.

Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.

2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà luật mua bán nhà đất:

– Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà.

– Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro luật mua bán nhà đất.

– Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự luật mua bán nhà đất.

– Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua luật mua bán nhà đất.

– Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán luật mua bán nhà đất.

– Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà luật mua bán nhà đất.

– Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán.

– Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

2.2 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở luật mua bán nhà đất:

– Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn.

– Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ.

– Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.

  1. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng luật mua bán nhà đất

– Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng luật mua bán nhà đất.

– Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà luật mua bán nhà đất.

– Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao.

– Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

– Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.

– Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.

– Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.

– Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng

Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn

Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn

Các nội dung khác có liên quan luật mua bán nhà đất:

  1. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng luật mua bán nhà đất

– Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồngluật mua bán nhà đất .

– Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có – người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

– Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên luật mua bán nhà đất.

  1. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng luật mua bán nhà đất

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn luật mua bán nhà đất
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
DMCA.com Protection Status