Tag Archives: mua bán đất

Thủ tục mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ Luật mua bán nhà đất

Hiện nay giao dịch mua bán nhà đất trở nên rầm rộ, bên cạnh đó nhiều luật nhà đất đai ra đời làm nhiêu người không khỏi bở ngỡ khi giao dịch mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ. Dưới đây là Thủ tục mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ. Read more

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có sổ đỏ. Luật mua bán nhà đất

Ngày nay giao dịch mua bán nhà cửa ngày càng nhiều song bên cạnh đó nhiều người vẫn chua rõ thủ tục của các giao dịch đó, nên thường gặp những rắc rối không đáng có trong giao dịch mua bán nhà đất nhất là khi chua có sổ đỏ. Dưới đây là Thủ tục Read more

Luật mua bán chuyển nhượng đất đai Dự án căn hộ

u-van-luat-mua-ban-dat-dai_2

Hiện nay giao dịch mua bán chuyển nhượng đất càng nhiều, song bên cạnh đó  nhiều người vẫn chua hiểu hết về luật của vấn đề mua bán chuyển nhượng đất đai đó. Sau đây xin giới thiệu những vấn đề Luật mua bán chuyển nhượng đất đai. Điều kiện mua bán chuyển nhượng đất đai. Read more

DMCA.com Protection Status